loader

GARANTİ+

  • 01 Fiyat
  • 02 Sözleşme
  • 03 Onay

    Duyuru: Yıllık Bakım Sistemi Güncelleniyor...

Efs Elektronik Ek Garanti uzatma sistemi güncelleniyor. Ek Garanti kapsamında satın almış olduğunuz ürün ve ürün grupları için +1 yıl Efs ELektronik ek garanti kapsamı sunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için ek garanti sürecini geliştiriyoruz. En kısa süre içerisinde yenilenen garanti koşulları ve destekler ile hizmet vermeye devam edilecektir.

ÜRÜN
FİYAT ARALIĞI

SÖZLEŞME / GARANTİ ŞARTLARI

Efs Elektronik, nitelikleri belirlenmiş bu cihazı üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder.

Bakım anlaşmasını yapan kişi bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1-Bu belge güncel fiyat listelerinde yer alan TV/Mobil/Beyaz Eşya ürün grupları için geçerlidir. Fiyat listelerinde yer almayan, güncelliğini yitirmiş eski modellere, yeni satın alınmış olsa dahi, ek garanti prosedürü uygulanamaz.

2-Ek garanti cihazlarımıza verilen (1) yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren ek (1) yıllık süreyi kapsar.

3-Cihazın sarf malzeme ve aksesuar vb. malzemeleri haricinde çalışması için gerekli mekanik ve elektronik parçaları firmamızın garantisi altındadır.

4-Garanti kapsamında değerlendirilen arızalar için yedek parça, işçilik ve yol ücreti alınmayacaktır.

5-Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik saptama değiştirilecek parçaların tespiti tamamen firmamıza aittir.

6-Onarım yeri cihazın kullanıldığı yer İstanbul dâhilinde ev/ veya atölye şeklinde servisimiz tarafından belirlenir.

7-Belge üzerinde müdahale yapıldığı, cihazın üzerindeki garanti etiketi kaldırıldığı veya müdahale edildiği takdirde garanti geçersizdir.

8-(1) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra oluşabilecek arızalarda ek garantiden faydalanabilmek için cihaza ait fatura ve ek garanti belgesinin ibrazı gerekmektedir. Tüketiciler bu belgeleri garanti süresi boyunca güvenli bir şekilde muhafaza etmekle yükümlüdürler.

9-Ek garanti, otel çamaşırhane ve buna benzer işyeri ve ticari amaçla kullanılmak üzere satın alınan ürünlere uygulanamaz. Uygulanmış olsa dahi geçerliliğini kaybeder.

10-Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

11-Ek garanti süresinde ortaya çıkan teknik arızaların yedek parça ve işçilik bedelleri için geçerlidir. Dış yüzey deformasyonları (paslanma, sararma, çatlama, kırılma vb.) hasarlar bu kapsamda ek garantiye tabi değildir.

12-Ek garanti süresinde oluşabilecek arızalardan dolayı ürün değişimi veya iadesi yapılamaz.(Cihazın onarılması mümkün olmayan bir arıza yapması veya onarım için gerekli yedek parçanın tedarik edilememe durumu hariç)

AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA CİHAZINIZ EK GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ. BU GİBİ DURUMLARDA CİHAZINIZIN ARIZASI ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPILIR.

Firmamızın vermiş olduğu servis dışında, yetkisiz kişilerce yapılan her türlü müdahale sonucu oluşan hasar ve arızalar.

Yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

Doğal afetler (deprem-sel baskını vb.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar.

Ev ortamı için tasarlanarak üretilmiş ürünlerin ticari işletmelerde kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve uygun olmayan voltaj değeri ile kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar.

Şartları ve Koşulları Okudum Kabul Ediyorum.

TOPLAM TUTAR

  • GARANTİ TUTARI
  • GARANTİ
    1 yıl
  • TOPLAM TUTAR

1. Cihazdan kaynaklı arıza durumunda ürün bakımı, garanti kapsamı içindedir.

2. Cep telefonu bakım anlaşması için tüketicinin ürünü servis birimimize, kutulu ve ambalajlı bir şekilde göndermesi gerekir. Bu durumda ürüne garanti kapsamında bakılacaktır. ( Efs Elektronik bu ürünün sınırlı garanti kapsamına girmediğini belirler ve bakım anlaşması için uygun görmez ise nakliye ücretlerini müşteriye yansıtır ).

3. Ürün onarım süresi 3 iş gününün üzerinde ise müşteri memnuniyeti açısından muadil ürün firmamız tarafından geçici olarak garanti kapsamında müşteriye bırakılır.

4. Tüketici kanununa göre değişim veya para iadesi hakkı olmadığı halde AYIPLI/DEFOLU/ÖZÜRLÜ/REVİZYONLU ürünlerimiz tüketicinin mağdur olmaması için yukarıda öngörülen garanti şartları dâhilinde ve sadece tarafımızca onarılamadığı hallerde benzeri ile benzeri temin edilemiyorsa, fiyat farkı yansıtılıp tahsil edilerek üst modeli ile değiştirilebilir.

1. Kaza yanlış kullanım uygunsuz koşullar, yanlış depolama, sıvıya maruz kalma, nem, kum veya kir, ihmal veya mekanik ve elektronik arızalar, kasıtlı yapılan müdahale garanti kapsamı dışındadır.

2. Cihaza dışarıdan yapılan aşırı kuvvet veya bir nesnenin kullanılması ile oluşan kusurlar veya hasar garanti kapsamı dışındadır.

3. EFS Elektronik’in sağlamadığı veya onaylamadığı aksesuar ürünler veya ekipmanlar ile bağlantı kurulması ve bu tip yan ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

4. Yetkisiz yazılımın kurulması ve yetkisiz erişim, bunlarla sınırlı olmak üzere Efs Elektronik tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan yanlış test, çalıştırma, bakım kurulum, servis veya ayarlamadan kaynaklanan kusurlar veya hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

5. Bir cisimle çarpışma, yangın, taşkın, kar, rüzgâr fırtınası, yıldırım, deprem, hava koşullarına maruz kalma, hırsızlık, sigaranın düşmesi veya herhangi bir elektrik kaynağının yanlış kullanımı gibi dış nedenlerden kaynaklanan kusurlar veya hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

6. Bakım anlaşması esnasında oluşan arızalarda yapılan kart ve malzeme değişimi bakım anlaşması süresi içerisinde geçerlidir.